MUDr. Milan Mosnár

Kôstkova 54 Bratislava - Jarovce 851 10
MUDr. Milan Mosnar

+ 421 903 763 491
+ 421 2 62 86 00 33
zubar.mosnar@gmail.com

IČO: 36060470

DIČ: 1026509880

Cenník platný od 17.03.2022

            

Cena s DPH

Kód

Vstupné vyšetrenie                      20 € D-01
Preventívna prehliadka                    20 € D-02
Cielené vyšetrenie - fokusy 15 € D-03
Vyšetrenie špecialistom     15 € D-04
Komplexné vyšetrenie pedostomatologické 15 € D-05
Kontrolné vyšetrenie stomatologické 20 € D-06
Akútne ošetrenie - bolesť - počas ordinačnej doby 15 € D-11
Akútne ošetrenie - bolesť - mimo ordinačnej doby 20 € D-12
Akútne ošetrenie  v noci, sobotu, v nedeľu alebo počas sviatku 50 € D-13
Liečebný plán protetického ošetrenia     10 € D-32
RTG - analýza 10 € D-52
Štúdijný model 10 € D-71
Skúška vitality 5 € D-72
Krátky administratívny úkon/rp, ospravedlnenka, kópia RTG z CD 2 € D-37
Administratívny úkon/lekárska správa 10 € D-38
Konzultácia (chirurg, implant, ...) 20 € D-39
Psychoprofylaxia (návik detí, dospelých na ošetrenie) 5 € D-40

Anestéza - znecitlivenia

   
Povrchová anestéza 5 € A-01
Infiltračná anestéza 10 € A-02
Zvodová anestéza - intraorálna 15 € A-03
Perio-anestéza 20 € A-06
Celková anestéza - dospelí 1 hod, (cca 3 hod s prípravou); všetky výkony sú navýšené od cenníka o 30 % 200 € A-07

Záchovná stomatológia

   
Jednoplošková výplň -amalgám ANA- 20 € V-01
Dvojplošková výplň - amalgám ANA- 30 € V-02
Trojplošková výplň -amalgám ANA- 35 € V-03
Fotokompozit 1-ploška 30 € V-05
Fotokompozit 2-plošky 40 € V-06
Fotokompozit 3-plošky 45 € V-07
Fotokompozit rekonštrukcia korunky 50 € V-10
Ošetrenie citlivých krčkov (1 kvadrant) 10 € V-16
Provizórna výplň (dočasná) 20 € V-20
Amputácia zubnej drene 10 € V-23
Paliatívne endodontické ošetrenie koreňového kanála  15 € V-31
Výplach, aplikácia dezinfekcie 5 € V-32
Endodontické ošetrenie - definitívne - jednokoreňové 60 € V-41
Endodontické ošetrenie - definitívne - viackoreňové 60 € V-42
Fazeta 20 € F-16
Dláha 1 zub 6 € P-61
Bielenie 1 zub 3,50 € B-01
Ošetrenie makkých tkanív 3,50 € P-07

Profylaxia

   
Ústna hygiena -profylaktická - nácvik hygieny dutiny ústnej 20 € N-01
Kontrola hygieny dutiny ústnej 10 € N-02
Ostránenie zubého kameňa a povlakov (sextant) 10 € N-03
Lokálna fluoridácia - 2 kvadranty 20 € N-11
Pečatenie fisúr - 1 zub 12 € N-30
Irigácie 5 € N-31
Depurál, čistenie, leštenie výplní - 1 zub 1 € N-33
Repin obväz 10 € N-32

Kompletná hygiena dutiny ústnej (jedno zuboradie)

Ultrazvuk, pieskovanie, depurál, výplach

30 € N-34

Chirurgická stomatológia

   
Extrakcia dočasného zuba, koreňa 10 € E-01
Extrakcia trvalého zuba, 1 koreňový                        35 € E-11
Extrakcia viackoreňového zuba 7,8 45 € E-12
Sutúra extrakčnej rany 10 € E-14
Extrakcia - komplikovaná 70 € E-21
Extrakcia - chirurgická 80 € E-22
Extrakcia - chirurgická zložitá 100 € E-23
Transplantácia zuba 60 € E-24
Dekapsulácia 20 € E-31
Výmena drénu 10 € E-15
Tunelizácia 30 € E-32
Resekcia koreňového hrotu 1,2,2 100 € E-40
Resekcia každého ďalšieho koreňa zubu 40 € E-42
Peroperačné plnenie koreňového kanála 30 € E-43
Trepanácia alveolu 20 € E-45
Hemisekcia 20 € E-47
Zástava pooperačného krvácania 20 € E-51
Ošetrenie po operačnom zákroku 12 € E-61
Chirurgická revízia rany (alveolitis) 30 € E-63
Prehĺbenie vestibula - 1 kvadrant 30 € C-03
Odstránenie  väzivových pruhov 50 € C-07
Excízia mäkkých častí 20 € E-10
Expirtácia odontogénnej cysty 50 € C-15
Intraorálna incízia 20 € C-41
Primárny uzáver oroantrálnej komunikácie 30 € C-51
Repozícia replantovaného zuba dlahovaním 30 € C-61
Repozícia - každý ďalší 30 € C-62
Manuálna repozícia TMK 10 € T-01
Odstránenie miestneho dráždenia 10 € P-04
Celkové vyartikulovanie chrupu - zábrusom 15 € P-06
Gingivektómia, gingivoplastika - každý zub 15 € P-23
Kyretáž steny koreňa - zatvorená 10 € P-31
Operácia s odklopením mukoperiostálneho laloku 50 € P-32
Operácia s odklopením v laterálnom úseku 70 € P-33
Prekrytie obnaženého zuba lalokom - každý zub 20 € P-34
Postextrakčná sutúra 25 € C-91
Sutúra nad 2cm 20 € C-92
Frenulaktómia 60 € C-93

Protetické práce

   

Fixné náhrady

   
Kovokeramická korunka, medzičlen 200 €  
Kovokeramická korunka na implantát, zásuvný spoj. schodík 200 €  
Kovokeramická fazetovaná korunka (keramická vestibulárna plocha) 180 €  
Armovaná korunka (kov, štandardná živica) 160 €  
Armovaná korunka (kov, špeciálna živica) 170 €  
Fazeta, inlay, onlay (celokeramická, lisovaná keramika EMPRES2) 220 €  
Celokeramická korunka (lisovaná korunka EMPRES) 300 €  
Korunka nadštandardná živica 170 €  
Korunka celokeramická - zirkón 320 €  
Nacementovanie korunky 10 €  
Nacementovanie spadnutej korunky 10 €  
Čapová nadstavba 100 €  
Dolderov strmeň 60 €  
Pozicioner, dláha 100 €  
Provizórna korunka 1 ks 10 € F-22
Sňatie korunky 1 člen (stará fixná náhrada) 10 €  
Sňatie starej porcelánovej korunky 1 ks 10 €  
Odtlačok kombinovaný 40 € S-02
Odtlačok alginátový 10 € S-03
Odtlačok repin 15 € R-03
Meranie TK 2 €  
Snímatelné náhrady    
Medzerník (dočasná náhrada do 3 zubov) 150 €  
Medzerník (dočasná náhrada od 4 do 7 zubov) 170 €  
Totálna - celková protéza 1 ks štandardná živica od 350 €  
Totálna - celková protéza 1 ks nadštandardná živica od 370 €  
Výstuha hornej totálnej protézy 30 €  
Výstuha dolnej totálnej protézy (liata výstuž) 30 €  
Sieťka horná totálna protéza (strieborná) 30 €  
Sieťka horná totálna protéza (zlatá) 30 €  
Transparentné podnebie, horná totálna protéza 30 €  
Individuálne zhotovený zub do snímateľnej náhrady 30 €  
Nadštandardné zuby do celkovej náhrady príplatok 30 €  
Príplatok za mikroperlovú živicu 30 €  
Skeletované protézy od 400 €  
Parciálne protézy, cena je daná počtom spôn prvkov a bázy, cca od 400 €  
Zásuvný spoj 1 kus do skelet. protézy 80 €  
Rebáza - vyplnenie protézy 80 €  
Opravy protéz, cena je daná počtom spôn, rozsahom poškodenia   S-41
Výmena teflónu 30 €  
Dlaha, pozicioner 150 €  

Všetky protetické práce zhotovené v skrátenom čase na žiadosť pacienta

+ 50 % príplatok